Trương Chi - Đức Tuấn

Đức Tuấn

Trương Chi - Đức Tuấn

Thể loại:

Nhạc Tiền Chiến

Sáng tác: Đang cập nhật
Nghe: 2.381 | Tải: 297
LINK
BLOG
FORUM

Đức Tuấn

Buồn Tàn Thu

Trình bày: Đức Tuấn | Thể loại: Nhạc Tiền Chiến
Lượt nghe: 2.786 | Lượt tải: 271

Thu Cô Liêu

Trình bày: Đức Tuấn | Thể loại: Nhạc Tiền Chiến
Lượt nghe: 2.540 | Lượt tải: 246

Suối Mơ

Trình bày: Đức Tuấn | Thể loại: Nhạc Tiền Chiến
Lượt nghe: 2.877 | Lượt tải: 285

Mộng Dưới Hoa

Trình bày: Đức Tuấn | Thể loại: Nhạc Tiền Chiến
Lượt nghe: 3.085 | Lượt tải: 506

Tôi Ru Em Ngủ

Trình bày: Đức Tuấn | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 2.676 | Lượt tải: 178

Album Đức Tuấn

Album Nhạc Tiền Chiến

Ca Khúc Văn Cao - Ánh Tuyết
Ánh Tuyết
89.279
Cung Đàn Xưa - Ánh Tuyết
Ánh Tuyết
65.081
Tiếng Hát Trương Chi - Đức Tuấn
Đức Tuấn
44.612
Suối Tóc - Quang Minh
Quang Minh
47.205
Mùa Xuân Đầu Tiên - Thái Hòa
Thái Hòa
147.390

Nhạc Tiền Chiến Mp3