Bao Yen - Nghe Nhạc Bảo Yến Chọn Lọc

Ca sĩ Bảo Yến

Ca sĩ Bảo Yến
Tên thật: Kim Yến

Ngày sinh: 1968 - Quốc gia: Việt Nam

Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do

Nghe Nhạc Bảo Yến

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 2.092 | Lượt tải: 242
Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.406 | Lượt tải: 2.592
Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 870 | Lượt tải: 113
Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 838 | Lượt tải: 138
Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 950 | Lượt tải: 193
Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.094 | Lượt tải: 94
Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.140 | Lượt tải: 191
Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 854 | Lượt tải: 96
Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 668 | Lượt tải: 59
Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 851 | Lượt tải: 134
Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.417 | Lượt tải: 1.382
Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.412 | Lượt tải: 2.820
Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.000 | Lượt tải: 97
Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 676 | Lượt tải: 124
Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.494 | Lượt tải: 217
Trang  [1]   2   3   4   5