Bao Yen - Nghe Nhạc Bảo Yến Chọn Lọc

Ca sĩ Bảo Yến

Ca sĩ Bảo Yến
Tên thật: Kim Yến

Ngày sinh: 1968 - Quốc gia: Việt Nam

Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do

Nghe Nhạc Bảo Yến

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.867 | Lượt tải: 228
Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.298 | Lượt tải: 2.444
Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 784 | Lượt tải: 91
Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 703 | Lượt tải: 99
Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 877 | Lượt tải: 156
Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 942 | Lượt tải: 77
Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.022 | Lượt tải: 162
Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 766 | Lượt tải: 79
Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 564 | Lượt tải: 52
Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 736 | Lượt tải: 115
Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.250 | Lượt tải: 1.276
Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.261 | Lượt tải: 2.461
Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 887 | Lượt tải: 80
Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 579 | Lượt tải: 107
Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.413 | Lượt tải: 192
Trang  [1]   2   3   4   5