Le Quyen - Nghe Nhạc Lệ Quyên Chọn Lọc

Ca sĩ Lệ Quyên

Ca sĩ Lệ Quyên
Tên thật: Vũ Lệ Quyên

Ngày sinh: 02/04 - Quốc gia: Việt Nam

Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do

Nghe Nhạc Lệ Quyên

Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 3.359 | Lượt tải: 447
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 3.791 | Lượt tải: 530
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 2.784 | Lượt tải: 298
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 2.424 | Lượt tải: 242
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 2.593 | Lượt tải: 297
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.842 | Lượt tải: 121
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.230 | Lượt tải: 89
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.046 | Lượt tải: 89
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 797 | Lượt tải: 78
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 715 | Lượt tải: 92
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 862 | Lượt tải: 74