Le Quyen - Nghe Nhạc Lệ Quyên Chọn Lọc

Ca sĩ Lệ Quyên

Ca sĩ Lệ Quyên
Tên thật: Vũ Lệ Quyên

Ngày sinh: 02/04 - Quốc gia: Việt Nam

Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do

Nghe Nhạc Lệ Quyên

Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.650 | Lượt tải: 72
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.842 | Lượt tải: 73
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.552 | Lượt tải: 66
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.105 | Lượt tải: 41
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.437 | Lượt tải: 71
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.097 | Lượt tải: 29
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 715 | Lượt tải: 59
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 532 | Lượt tải: 55
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 458 | Lượt tải: 48
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 374 | Lượt tải: 39
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 487 | Lượt tải: 47