Le Quyen - Nghe Nhạc Lệ Quyên Chọn Lọc

Ca sĩ Lệ Quyên

Ca sĩ Lệ Quyên
Tên thật: Vũ Lệ Quyên

Ngày sinh: 02/04 - Quốc gia: Việt Nam

Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do

Nghe Nhạc Lệ Quyên

Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.911 | Lượt tải: 81
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 2.182 | Lượt tải: 79
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.748 | Lượt tải: 66
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.389 | Lượt tải: 42
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.623 | Lượt tải: 76
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.282 | Lượt tải: 31
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 823 | Lượt tải: 62
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 600 | Lượt tải: 57
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 502 | Lượt tải: 48
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 433 | Lượt tải: 39
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 524 | Lượt tải: 49