Le Quyen - Nghe Nhạc Lệ Quyên Chọn Lọc

Ca sĩ Lệ Quyên

Ca sĩ Lệ Quyên
Tên thật: Vũ Lệ Quyên

Ngày sinh: 02/04 - Quốc gia: Việt Nam

Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do

Nghe Nhạc Lệ Quyên

Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 2.708 | Lượt tải: 172
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 2.961 | Lượt tải: 139
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 2.302 | Lượt tải: 102
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.837 | Lượt tải: 73
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 2.136 | Lượt tải: 102
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.580 | Lượt tải: 57
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.012 | Lượt tải: 72
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 818 | Lượt tải: 71
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 580 | Lượt tải: 61
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 547 | Lượt tải: 52
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 679 | Lượt tải: 61