Le Quyen - Nghe Nhạc Lệ Quyên Chọn Lọc

Ca sĩ Lệ Quyên

Ca sĩ Lệ Quyên
Tên thật: Vũ Lệ Quyên

Ngày sinh: 02/04 - Quốc gia: Việt Nam

Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do

Nghe Nhạc Lệ Quyên

Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 2.590 | Lượt tải: 142
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 2.881 | Lượt tải: 113
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 2.262 | Lượt tải: 83
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.785 | Lượt tải: 56
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 2.070 | Lượt tải: 90
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.563 | Lượt tải: 43
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 990 | Lượt tải: 71
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 792 | Lượt tải: 68
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 578 | Lượt tải: 60
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 530 | Lượt tải: 51
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 666 | Lượt tải: 59