Le Quyen - Nghe Nhạc Lệ Quyên Chọn Lọc

Ca sĩ Lệ Quyên

Ca sĩ Lệ Quyên
Tên thật: Vũ Lệ Quyên

Ngày sinh: 02/04 - Quốc gia: Việt Nam

Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do

Nghe Nhạc Lệ Quyên

Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 3.241 | Lượt tải: 381
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 3.576 | Lượt tải: 390
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 2.704 | Lượt tải: 239
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 2.249 | Lượt tải: 204
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 2.519 | Lượt tải: 226
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.785 | Lượt tải: 109
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.167 | Lượt tải: 83
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 951 | Lượt tải: 84
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 725 | Lượt tải: 74
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 657 | Lượt tải: 87
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 806 | Lượt tải: 71