Le Quyen - Nghe Nhạc Lệ Quyên Chọn Lọc

Ca sĩ Lệ Quyên

Ca sĩ Lệ Quyên
Tên thật: Vũ Lệ Quyên

Ngày sinh: 02/04 - Quốc gia: Việt Nam

Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do

Nghe Nhạc Lệ Quyên

Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.297 | Lượt tải: 53
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.472 | Lượt tải: 63
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.233 | Lượt tải: 54
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 838 | Lượt tải: 25
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.070 | Lượt tải: 58
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 892 | Lượt tải: 23
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 592 | Lượt tải: 54
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 445 | Lượt tải: 49
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 391 | Lượt tải: 43
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 329 | Lượt tải: 35
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 424 | Lượt tải: 40