Le Quyen - Nghe Nhạc Lệ Quyên Chọn Lọc

Ca sĩ Lệ Quyên

Ca sĩ Lệ Quyên
Tên thật: Vũ Lệ Quyên

Ngày sinh: 02/04 - Quốc gia: Việt Nam

Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do

Nghe Nhạc Lệ Quyên

Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 152 | Lượt tải: 4
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 160 | Lượt tải: 30
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 135 | Lượt tải: 23
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 159 | Lượt tải: 3
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 140 | Lượt tải: 31
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 90 | Lượt tải: 5
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 163 | Lượt tải: 32
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 165 | Lượt tải: 31
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 105 | Lượt tải: 20
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 114 | Lượt tải: 20
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 109 | Lượt tải: 21