Le Quyen - Nghe Nhạc Lệ Quyên Chọn Lọc

Ca sĩ Lệ Quyên

Ca sĩ Lệ Quyên
Tên thật: Vũ Lệ Quyên

Ngày sinh: 02/04 - Quốc gia: Việt Nam

Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do

Nghe Nhạc Lệ Quyên

Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 2.187 | Lượt tải: 100
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 2.414 | Lượt tải: 86
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.911 | Lượt tải: 71
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.550 | Lượt tải: 48
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.810 | Lượt tải: 79
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.379 | Lượt tải: 36
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 883 | Lượt tải: 66
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 674 | Lượt tải: 60
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 527 | Lượt tải: 56
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 468 | Lượt tải: 44
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 585 | Lượt tải: 52