Le Quyen - Nghe Nhạc Lệ Quyên Chọn Lọc

Ca sĩ Lệ Quyên

Ca sĩ Lệ Quyên
Tên thật: Vũ Lệ Quyên

Ngày sinh: 02/04 - Quốc gia: Việt Nam

Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do

Nghe Nhạc Lệ Quyên

Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 5.747 | Lượt tải: 2.101
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 7.323 | Lượt tải: 2.779
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 4.449 | Lượt tải: 1.288
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 5.486 | Lượt tải: 1.086
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 3.936 | Lượt tải: 1.167
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 3.134 | Lượt tải: 518
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 2.517 | Lượt tải: 347
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 2.744 | Lượt tải: 383
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 2.081 | Lượt tải: 287
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.732 | Lượt tải: 314
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 2.013 | Lượt tải: 404

hit counter