Le Quyen - Nghe Nhạc Lệ Quyên Chọn Lọc

Ca sĩ Lệ Quyên

Ca sĩ Lệ Quyên
Tên thật: Vũ Lệ Quyên

Ngày sinh: 02/04 - Quốc gia: Việt Nam

Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do

Album Lệ Quyên

Nghe Nhạc Lệ Quyên

Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 152 | Lượt tải: 4
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 175 | Lượt tải: 31
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 135 | Lượt tải: 24
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 166 | Lượt tải: 3
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 157 | Lượt tải: 32
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 90 | Lượt tải: 6
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 165 | Lượt tải: 34
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 168 | Lượt tải: 32
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 113 | Lượt tải: 21
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 115 | Lượt tải: 21
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 109 | Lượt tải: 21