Le Quyen - Nghe Nhạc Lệ Quyên Chọn Lọc

Ca sĩ Lệ Quyên

Ca sĩ Lệ Quyên
Tên thật: Vũ Lệ Quyên

Ngày sinh: 02/04 - Quốc gia: Việt Nam

Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do

Album Lệ Quyên

Nghe Nhạc Lệ Quyên

Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 4.588 | Lượt tải: 1.878
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 5.556 | Lượt tải: 2.592
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 3.505 | Lượt tải: 1.187
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 3.946 | Lượt tải: 973
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 3.238 | Lượt tải: 1.066
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 2.473 | Lượt tải: 458
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.883 | Lượt tải: 290
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.751 | Lượt tải: 297
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.354 | Lượt tải: 231
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.174 | Lượt tải: 254
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.430 | Lượt tải: 264