Le Quyen - Nghe Nhạc Lệ Quyên Chọn Lọc

Ca sĩ Lệ Quyên

Ca sĩ Lệ Quyên
Tên thật: Vũ Lệ Quyên

Ngày sinh: 02/04 - Quốc gia: Việt Nam

Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do

Album Lệ Quyên

Nghe Nhạc Lệ Quyên

Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 6.895 | Lượt tải: 2.359
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 9.134 | Lượt tải: 2.953
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 5.305 | Lượt tải: 1.412
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 6.641 | Lượt tải: 1.210
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 4.437 | Lượt tải: 1.290
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 3.730 | Lượt tải: 608
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 3.101 | Lượt tải: 426
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 3.466 | Lượt tải: 505
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 2.479 | Lượt tải: 397
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 2.206 | Lượt tải: 424
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 2.512 | Lượt tải: 525

hit counter