Le Quyen - Nghe Nhạc Lệ Quyên Chọn Lọc

Ca sĩ Lệ Quyên

Ca sĩ Lệ Quyên
Tên thật: Vũ Lệ Quyên

Ngày sinh: 02/04 - Quốc gia: Việt Nam

Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do

Album Lệ Quyên

Nghe Nhạc Lệ Quyên

Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 2.020 | Lượt tải: 88
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 2.258 | Lượt tải: 81
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.782 | Lượt tải: 66
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.445 | Lượt tải: 43
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.705 | Lượt tải: 77
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.331 | Lượt tải: 32
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 842 | Lượt tải: 63
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 612 | Lượt tải: 57
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 509 | Lượt tải: 50
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 444 | Lượt tải: 42
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 550 | Lượt tải: 50