Le Quyen - Nghe Nhạc Lệ Quyên Chọn Lọc

Ca sĩ Lệ Quyên

Ca sĩ Lệ Quyên
Tên thật: Vũ Lệ Quyên

Ngày sinh: 02/04 - Quốc gia: Việt Nam

Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do

Album Lệ Quyên

Nghe Nhạc Lệ Quyên

Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 2.920 | Lượt tải: 209
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 3.181 | Lượt tải: 201
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 2.442 | Lượt tải: 113
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.975 | Lượt tải: 86
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 2.259 | Lượt tải: 128
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.646 | Lượt tải: 65
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.072 | Lượt tải: 78
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 846 | Lượt tải: 76
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 615 | Lượt tải: 65
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 577 | Lượt tải: 57
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 724 | Lượt tải: 64