Le Quyen - Nghe Nhạc Lệ Quyên Chọn Lọc

Ca sĩ Lệ Quyên

Ca sĩ Lệ Quyên
Tên thật: Vũ Lệ Quyên

Ngày sinh: 02/04 - Quốc gia: Việt Nam

Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do

Album Lệ Quyên

Nghe Nhạc Lệ Quyên

Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 3.393 | Lượt tải: 649
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 3.850 | Lượt tải: 820
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 2.797 | Lượt tải: 499
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 2.436 | Lượt tải: 412
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 2.602 | Lượt tải: 500
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.857 | Lượt tải: 208
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.246 | Lượt tải: 89
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.046 | Lượt tải: 89
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 802 | Lượt tải: 78
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 717 | Lượt tải: 92
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 871 | Lượt tải: 74