Le Quyen - Nghe Nhạc Lệ Quyên Chọn Lọc

Ca sĩ Lệ Quyên

Ca sĩ Lệ Quyên
Tên thật: Vũ Lệ Quyên

Ngày sinh: 02/04 - Quốc gia: Việt Nam

Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do

Album Lệ Quyên

Nghe Nhạc Lệ Quyên

Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.231 | Lượt tải: 50
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.395 | Lượt tải: 61
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.199 | Lượt tải: 50
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 810 | Lượt tải: 24
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.034 | Lượt tải: 58
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 867 | Lượt tải: 23
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 578 | Lượt tải: 53
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 435 | Lượt tải: 49
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 380 | Lượt tải: 41
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 329 | Lượt tải: 35
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 412 | Lượt tải: 40