Le Quyen - Nghe Nhạc Lệ Quyên Chọn Lọc

Ca sĩ Lệ Quyên

Ca sĩ Lệ Quyên
Tên thật: Vũ Lệ Quyên

Ngày sinh: 02/04 - Quốc gia: Việt Nam

Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do

Album Lệ Quyên

Nghe Nhạc Lệ Quyên

Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.542 | Lượt tải: 66
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.760 | Lượt tải: 71
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.435 | Lượt tải: 63
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.039 | Lượt tải: 36
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.361 | Lượt tải: 68
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.055 | Lượt tải: 28
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 693 | Lượt tải: 59
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 527 | Lượt tải: 55
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 458 | Lượt tải: 46
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 374 | Lượt tải: 39
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 474 | Lượt tải: 45