Le Quyen - Nghe Nhạc Lệ Quyên Chọn Lọc

Ca sĩ Lệ Quyên

Ca sĩ Lệ Quyên
Tên thật: Vũ Lệ Quyên

Ngày sinh: 02/04 - Quốc gia: Việt Nam

Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do

Album Lệ Quyên

Nghe Nhạc Lệ Quyên

Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 2.542 | Lượt tải: 127
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 2.807 | Lượt tải: 101
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 2.227 | Lượt tải: 79
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.751 | Lượt tải: 56
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 2.042 | Lượt tải: 87
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.548 | Lượt tải: 42
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 990 | Lượt tải: 71
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 779 | Lượt tải: 68
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 573 | Lượt tải: 60
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 525 | Lượt tải: 51
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 666 | Lượt tải: 58