Le Quyen - Nghe Nhạc Lệ Quyên Chọn Lọc

Ca sĩ Lệ Quyên

Ca sĩ Lệ Quyên
Tên thật: Vũ Lệ Quyên

Ngày sinh: 02/04 - Quốc gia: Việt Nam

Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do

Album Lệ Quyên

Nghe Nhạc Lệ Quyên

Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.316 | Lượt tải: 57
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.495 | Lượt tải: 65
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.255 | Lượt tải: 57
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 846 | Lượt tải: 26
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.095 | Lượt tải: 59
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 905 | Lượt tải: 23
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 597 | Lượt tải: 55
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 466 | Lượt tải: 51
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 398 | Lượt tải: 44
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 329 | Lượt tải: 35
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 424 | Lượt tải: 40