Le Quyen - Nghe Nhạc Lệ Quyên Chọn Lọc

Ca sĩ Lệ Quyên

Ca sĩ Lệ Quyên
Tên thật: Vũ Lệ Quyên

Ngày sinh: 02/04 - Quốc gia: Việt Nam

Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do

Album Lệ Quyên

Nghe Nhạc Lệ Quyên

Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 3.359 | Lượt tải: 446
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 3.791 | Lượt tải: 529
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 2.784 | Lượt tải: 297
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 2.424 | Lượt tải: 242
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 2.593 | Lượt tải: 296
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.842 | Lượt tải: 120
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.230 | Lượt tải: 88
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.046 | Lượt tải: 88
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 797 | Lượt tải: 77
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 715 | Lượt tải: 91
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 862 | Lượt tải: 73