Le Quyen - Nghe Nhạc Lệ Quyên Chọn Lọc

Ca sĩ Lệ Quyên

Ca sĩ Lệ Quyên
Tên thật: Vũ Lệ Quyên

Ngày sinh: 02/04 - Quốc gia: Việt Nam

Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do

Album Lệ Quyên

Nghe Nhạc Lệ Quyên

Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 2.606 | Lượt tải: 145
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 2.884 | Lượt tải: 113
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 2.264 | Lượt tải: 85
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.785 | Lượt tải: 60
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 2.073 | Lượt tải: 91
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.563 | Lượt tải: 51
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 999 | Lượt tải: 71
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 795 | Lượt tải: 69
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 578 | Lượt tải: 60
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 538 | Lượt tải: 51
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 666 | Lượt tải: 59