Le Quyen - Nghe Nhạc Lệ Quyên Chọn Lọc

Ca sĩ Lệ Quyên

Ca sĩ Lệ Quyên
Tên thật: Vũ Lệ Quyên

Ngày sinh: 02/04 - Quốc gia: Việt Nam

Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do

Album Lệ Quyên

Nghe Nhạc Lệ Quyên

Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 3.250 | Lượt tải: 382
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 3.594 | Lượt tải: 395
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 2.725 | Lượt tải: 241
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 2.253 | Lượt tải: 205
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 2.526 | Lượt tải: 228
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.798 | Lượt tải: 109
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.171 | Lượt tải: 83
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 971 | Lượt tải: 84
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 728 | Lượt tải: 74
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 660 | Lượt tải: 87
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 811 | Lượt tải: 71