Le Quyen - Nghe Nhạc Lệ Quyên Chọn Lọc

Ca sĩ Lệ Quyên

Ca sĩ Lệ Quyên
Tên thật: Vũ Lệ Quyên

Ngày sinh: 02/04 - Quốc gia: Việt Nam

Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do

Album Lệ Quyên

Nghe Nhạc Lệ Quyên

Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 117 | Lượt tải: 3
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 127 | Lượt tải: 29
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 106 | Lượt tải: 21
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 143 | Lượt tải: 2
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 124 | Lượt tải: 29
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 79 | Lượt tải: 1
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 148 | Lượt tải: 28
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 127 | Lượt tải: 30
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 76 | Lượt tải: 20
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 103 | Lượt tải: 20
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 91 | Lượt tải: 20