Le Quyen - Nghe Nhạc Lệ Quyên Chọn Lọc

Ca sĩ Lệ Quyên

Ca sĩ Lệ Quyên
Tên thật: Vũ Lệ Quyên

Ngày sinh: 02/04 - Quốc gia: Việt Nam

Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do

Album Lệ Quyên

Nghe Nhạc Lệ Quyên

Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 5.240 | Lượt tải: 1.981
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 6.481 | Lượt tải: 2.694
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 4.045 | Lượt tải: 1.244
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 4.869 | Lượt tải: 1.037
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 3.600 | Lượt tải: 1.127
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 2.794 | Lượt tải: 487
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 2.222 | Lượt tải: 318
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 2.242 | Lượt tải: 338
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.754 | Lượt tải: 255
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.470 | Lượt tải: 292
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.718 | Lượt tải: 378