Le Quyen - Nghe Nhạc Lệ Quyên Chọn Lọc

Ca sĩ Lệ Quyên

Ca sĩ Lệ Quyên
Tên thật: Vũ Lệ Quyên

Ngày sinh: 02/04 - Quốc gia: Việt Nam

Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do

Album Lệ Quyên

Nghe Nhạc Lệ Quyên

Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.723 | Lượt tải: 78
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.933 | Lượt tải: 76
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.593 | Lượt tải: 66
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.192 | Lượt tải: 41
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.489 | Lượt tải: 73
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.131 | Lượt tải: 30
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 746 | Lượt tải: 59
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 544 | Lượt tải: 56
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 485 | Lượt tải: 48
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 387 | Lượt tải: 39
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 498 | Lượt tải: 47