Le Quyen - Nghe Nhạc Lệ Quyên Chọn Lọc

Ca sĩ Lệ Quyên

Ca sĩ Lệ Quyên
Tên thật: Vũ Lệ Quyên

Ngày sinh: 02/04 - Quốc gia: Việt Nam

Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do

Album Lệ Quyên

Nghe Nhạc Lệ Quyên

Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 3.863 | Lượt tải: 1.374
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 4.583 | Lượt tải: 2.130
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 3.034 | Lượt tải: 940
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 2.852 | Lượt tải: 725
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 2.818 | Lượt tải: 853
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 2.074 | Lượt tải: 383
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.510 | Lượt tải: 224
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.269 | Lượt tải: 227
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.059 | Lượt tải: 184
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 888 | Lượt tải: 204
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.018 | Lượt tải: 203