Le Quyen - Nghe Nhạc Lệ Quyên Chọn Lọc

Ca sĩ Lệ Quyên

Ca sĩ Lệ Quyên
Tên thật: Vũ Lệ Quyên

Ngày sinh: 02/04 - Quốc gia: Việt Nam

Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do

Album Lệ Quyên

Nghe Nhạc Lệ Quyên

Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 2.685 | Lượt tải: 169
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 2.949 | Lượt tải: 137
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 2.294 | Lượt tải: 93
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.830 | Lượt tải: 73
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 2.129 | Lượt tải: 98
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.580 | Lượt tải: 57
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.007 | Lượt tải: 72
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 810 | Lượt tải: 71
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 580 | Lượt tải: 61
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 547 | Lượt tải: 52
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 679 | Lượt tải: 61