Nhat Truong - Nghe Nhạc Nhật Trường Chọn Lọc

Ca sĩ Nhật Trường

Ca sĩ Nhật Trường
Tên thật: Trần Thiện Thanh

Ngày sinh: 1941 - Quốc gia: Việt Nam

Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do

Album Nhật Trường

Người Ở Lại Charlie - Nhật Trường

Người Ở Lại Charlie

Nhật Trường

Trả Lại Em Yêu - Thanh Lan, Nhật Trường

Trả Lại Em Yêu

Thanh Lan, Nhật Trường

Cạn Lời Yêu Dấu - Hương Lan, Nhật Trường

Cạn Lời Yêu Dấu

Hương Lan, Nhật Trường

Mưa Chiều Kỷ Niệm - Thanh Tuyền, Nhật Trường

Mưa Chiều Kỷ Niệm

Thanh Tuyền, Nhật Trường

Lời Tạ Tình - Thanh Tuyền, Nhật Trường

Lời Tạ Tình

Thanh Tuyền, Nhật Trường


Nghe Nhạc Nhật Trường

Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 419 | Lượt tải: 122
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 292 | Lượt tải: 50
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 356 | Lượt tải: 49
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 501 | Lượt tải: 66
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 387 | Lượt tải: 40
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 255 | Lượt tải: 55
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 456 | Lượt tải: 70
Trình bày: Nhật Trường, Họa Mi | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 264 | Lượt tải: 45
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 376 | Lượt tải: 56
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 240 | Lượt tải: 44
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 246 | Lượt tải: 62
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 286 | Lượt tải: 48
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 228 | Lượt tải: 41
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 764 | Lượt tải: 69
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 205 | Lượt tải: 40