Nhat Truong - Nghe Nhạc Nhật Trường Chọn Lọc

Ca sĩ Nhật Trường

Ca sĩ Nhật Trường
Tên thật: Trần Thiện Thanh

Ngày sinh: 1941 - Quốc gia: Việt Nam

Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do

Album Nhật Trường

Người Ở Lại Charlie - Nhật Trường

Người Ở Lại Charlie

Nhật Trường

Trả Lại Em Yêu - Thanh Lan, Nhật Trường

Trả Lại Em Yêu

Thanh Lan, Nhật Trường

Cạn Lời Yêu Dấu - Hương Lan, Nhật Trường

Cạn Lời Yêu Dấu

Hương Lan, Nhật Trường

Mưa Chiều Kỷ Niệm - Thanh Tuyền, Nhật Trường

Mưa Chiều Kỷ Niệm

Thanh Tuyền, Nhật Trường

Lời Tạ Tình - Thanh Tuyền, Nhật Trường

Lời Tạ Tình

Thanh Tuyền, Nhật Trường


Nghe Nhạc Nhật Trường

Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 2.533 | Lượt tải: 487
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 2.837 | Lượt tải: 259
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.169 | Lượt tải: 135
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 2.069 | Lượt tải: 173
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.440 | Lượt tải: 200
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.017 | Lượt tải: 172
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.143 | Lượt tải: 178
Trình bày: Nhật Trường, Họa Mi | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.106 | Lượt tải: 123
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.152 | Lượt tải: 153
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 988 | Lượt tải: 123
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 909 | Lượt tải: 199
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 2.383 | Lượt tải: 156
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 974 | Lượt tải: 150
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 2.566 | Lượt tải: 201
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 900 | Lượt tải: 132