Nhat Truong - Nghe Nhạc Nhật Trường Chọn Lọc

Ca sĩ Nhật Trường

Ca sĩ Nhật Trường
Tên thật: Trần Thiện Thanh

Ngày sinh: 1941 - Quốc gia: Việt Nam

Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do

Album Nhật Trường

Người Ở Lại Charlie - Nhật Trường

Người Ở Lại Charlie

Nhật Trường

Trả Lại Em Yêu - Thanh Lan, Nhật Trường

Trả Lại Em Yêu

Thanh Lan, Nhật Trường

Cạn Lời Yêu Dấu - Hương Lan, Nhật Trường

Cạn Lời Yêu Dấu

Hương Lan, Nhật Trường

Mưa Chiều Kỷ Niệm - Thanh Tuyền, Nhật Trường

Mưa Chiều Kỷ Niệm

Thanh Tuyền, Nhật Trường

Lời Tạ Tình - Thanh Tuyền, Nhật Trường

Lời Tạ Tình

Thanh Tuyền, Nhật Trường


Nghe Nhạc Nhật Trường

Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 4.717 | Lượt tải: 793
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 3.894 | Lượt tải: 353
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.422 | Lượt tải: 159
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 2.708 | Lượt tải: 232
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.906 | Lượt tải: 257
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.331 | Lượt tải: 198
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.470 | Lượt tải: 218
Trình bày: Nhật Trường, Họa Mi | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.417 | Lượt tải: 141
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.440 | Lượt tải: 188
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.264 | Lượt tải: 143
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.256 | Lượt tải: 260
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 3.049 | Lượt tải: 206
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.196 | Lượt tải: 181
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 3.098 | Lượt tải: 253
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.214 | Lượt tải: 166

hit counter