Nhat Truong - Nghe Nhạc Nhật Trường Chọn Lọc

Ca sĩ Nhật Trường

Ca sĩ Nhật Trường
Tên thật: Trần Thiện Thanh

Ngày sinh: 1941 - Quốc gia: Việt Nam

Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do

Album Nhật Trường

Người Ở Lại Charlie - Nhật Trường

Người Ở Lại Charlie

Nhật Trường

Trả Lại Em Yêu - Thanh Lan, Nhật Trường

Trả Lại Em Yêu

Thanh Lan, Nhật Trường

Cạn Lời Yêu Dấu - Hương Lan, Nhật Trường

Cạn Lời Yêu Dấu

Hương Lan, Nhật Trường

Mưa Chiều Kỷ Niệm - Thanh Tuyền, Nhật Trường

Mưa Chiều Kỷ Niệm

Thanh Tuyền, Nhật Trường

Lời Tạ Tình - Thanh Tuyền, Nhật Trường

Lời Tạ Tình

Thanh Tuyền, Nhật Trường


Nghe Nhạc Nhật Trường

Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 535 | Lượt tải: 137
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 388 | Lượt tải: 53
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 423 | Lượt tải: 52
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 688 | Lượt tải: 69
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 467 | Lượt tải: 46
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 328 | Lượt tải: 60
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 537 | Lượt tải: 77
Trình bày: Nhật Trường, Họa Mi | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 355 | Lượt tải: 51
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 432 | Lượt tải: 60
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 296 | Lượt tải: 47
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 312 | Lượt tải: 69
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 478 | Lượt tải: 59
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 331 | Lượt tải: 51
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.076 | Lượt tải: 79
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 287 | Lượt tải: 44