Nhat Truong - Nghe Nhạc Nhật Trường Chọn Lọc

Ca sĩ Nhật Trường

Ca sĩ Nhật Trường
Tên thật: Trần Thiện Thanh

Ngày sinh: 1941 - Quốc gia: Việt Nam

Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do

Album Nhật Trường

Người Ở Lại Charlie - Nhật Trường

Người Ở Lại Charlie

Nhật Trường

Trả Lại Em Yêu - Thanh Lan, Nhật Trường

Trả Lại Em Yêu

Thanh Lan, Nhật Trường

Cạn Lời Yêu Dấu - Hương Lan, Nhật Trường

Cạn Lời Yêu Dấu

Hương Lan, Nhật Trường

Mưa Chiều Kỷ Niệm - Thanh Tuyền, Nhật Trường

Mưa Chiều Kỷ Niệm

Thanh Tuyền, Nhật Trường

Lời Tạ Tình - Thanh Tuyền, Nhật Trường

Lời Tạ Tình

Thanh Tuyền, Nhật Trường


Nghe Nhạc Nhật Trường

Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.674 | Lượt tải: 350
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 2.194 | Lượt tải: 211
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 999 | Lượt tải: 120
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.736 | Lượt tải: 148
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.232 | Lượt tải: 172
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 856 | Lượt tải: 143
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 981 | Lượt tải: 152
Trình bày: Nhật Trường, Họa Mi | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 928 | Lượt tải: 107
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 995 | Lượt tải: 126
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 819 | Lượt tải: 105
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 701 | Lượt tải: 148
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 2.005 | Lượt tải: 134
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 791 | Lượt tải: 136
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 2.254 | Lượt tải: 171
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 772 | Lượt tải: 110