Nhat Truong - Nghe Nhạc Nhật Trường Chọn Lọc

Ca sĩ Nhật Trường

Ca sĩ Nhật Trường
Tên thật: Trần Thiện Thanh

Ngày sinh: 1941 - Quốc gia: Việt Nam

Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do

Album Nhật Trường

Người Ở Lại Charlie - Nhật Trường

Người Ở Lại Charlie

Nhật Trường

Trả Lại Em Yêu - Thanh Lan, Nhật Trường

Trả Lại Em Yêu

Thanh Lan, Nhật Trường

Cạn Lời Yêu Dấu - Hương Lan, Nhật Trường

Cạn Lời Yêu Dấu

Hương Lan, Nhật Trường

Mưa Chiều Kỷ Niệm - Thanh Tuyền, Nhật Trường

Mưa Chiều Kỷ Niệm

Thanh Tuyền, Nhật Trường

Lời Tạ Tình - Thanh Tuyền, Nhật Trường

Lời Tạ Tình

Thanh Tuyền, Nhật Trường


Nghe Nhạc Nhật Trường

Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 685 | Lượt tải: 168
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 569 | Lượt tải: 78
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 509 | Lượt tải: 69
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 886 | Lượt tải: 80
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 583 | Lượt tải: 64
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 411 | Lượt tải: 67
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 616 | Lượt tải: 84
Trình bày: Nhật Trường, Họa Mi | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 497 | Lượt tải: 55
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 516 | Lượt tải: 68
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 408 | Lượt tải: 56
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 363 | Lượt tải: 83
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 691 | Lượt tải: 69
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 447 | Lượt tải: 71
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.298 | Lượt tải: 102
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 347 | Lượt tải: 57