Nhat Truong - Nghe Nhạc Nhật Trường Chọn Lọc

Ca sĩ Nhật Trường

Ca sĩ Nhật Trường
Tên thật: Trần Thiện Thanh

Ngày sinh: 1941 - Quốc gia: Việt Nam

Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do

Album Nhật Trường

Người Ở Lại Charlie - Nhật Trường

Người Ở Lại Charlie

Nhật Trường

Trả Lại Em Yêu - Thanh Lan, Nhật Trường

Trả Lại Em Yêu

Thanh Lan, Nhật Trường

Cạn Lời Yêu Dấu - Hương Lan, Nhật Trường

Cạn Lời Yêu Dấu

Hương Lan, Nhật Trường

Mưa Chiều Kỷ Niệm - Thanh Tuyền, Nhật Trường

Mưa Chiều Kỷ Niệm

Thanh Tuyền, Nhật Trường

Lời Tạ Tình - Thanh Tuyền, Nhật Trường

Lời Tạ Tình

Thanh Tuyền, Nhật Trường


Nghe Nhạc Nhật Trường

Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 9.398 | Lượt tải: 1.398
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 5.238 | Lượt tải: 549
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.913 | Lượt tải: 253
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 3.517 | Lượt tải: 325
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 2.743 | Lượt tải: 407
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.831 | Lượt tải: 335
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.934 | Lượt tải: 351
Trình bày: Nhật Trường, Họa Mi | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.882 | Lượt tải: 203
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.887 | Lượt tải: 294
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.645 | Lượt tải: 220
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.961 | Lượt tải: 381
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 3.937 | Lượt tải: 308
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.608 | Lượt tải: 259
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 3.898 | Lượt tải: 361
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.803 | Lượt tải: 252

hit counter