Nhat Truong - Nghe Nhạc Nhật Trường Chọn Lọc

Ca sĩ Nhật Trường

Ca sĩ Nhật Trường
Tên thật: Trần Thiện Thanh

Ngày sinh: 1941 - Quốc gia: Việt Nam

Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do

Album Nhật Trường

Người Ở Lại Charlie - Nhật Trường

Người Ở Lại Charlie

Nhật Trường

Trả Lại Em Yêu - Thanh Lan, Nhật Trường

Trả Lại Em Yêu

Thanh Lan, Nhật Trường

Cạn Lời Yêu Dấu - Hương Lan, Nhật Trường

Cạn Lời Yêu Dấu

Hương Lan, Nhật Trường

Mưa Chiều Kỷ Niệm - Thanh Tuyền, Nhật Trường

Mưa Chiều Kỷ Niệm

Thanh Tuyền, Nhật Trường

Lời Tạ Tình - Thanh Tuyền, Nhật Trường

Lời Tạ Tình

Thanh Tuyền, Nhật Trường


Nghe Nhạc Nhật Trường

Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 6.527 | Lượt tải: 1.038
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 4.485 | Lượt tải: 409
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.655 | Lượt tải: 187
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 3.071 | Lượt tải: 257
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 2.228 | Lượt tải: 300
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.543 | Lượt tải: 241
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.623 | Lượt tải: 245
Trình bày: Nhật Trường, Họa Mi | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.609 | Lượt tải: 154
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.648 | Lượt tải: 201
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.410 | Lượt tải: 156
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.584 | Lượt tải: 295
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 3.400 | Lượt tải: 238
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.360 | Lượt tải: 194
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 3.391 | Lượt tải: 273
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.400 | Lượt tải: 187

hit counter