Nhat Truong - Nghe Nhạc Nhật Trường Chọn Lọc

Ca sĩ Nhật Trường

Ca sĩ Nhật Trường
Tên thật: Trần Thiện Thanh

Ngày sinh: 1941 - Quốc gia: Việt Nam

Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do

Album Nhật Trường

Người Ở Lại Charlie - Nhật Trường

Người Ở Lại Charlie

Nhật Trường

Trả Lại Em Yêu - Thanh Lan, Nhật Trường

Trả Lại Em Yêu

Thanh Lan, Nhật Trường

Cạn Lời Yêu Dấu - Hương Lan, Nhật Trường

Cạn Lời Yêu Dấu

Hương Lan, Nhật Trường

Mưa Chiều Kỷ Niệm - Thanh Tuyền, Nhật Trường

Mưa Chiều Kỷ Niệm

Thanh Tuyền, Nhật Trường

Lời Tạ Tình - Thanh Tuyền, Nhật Trường

Lời Tạ Tình

Thanh Tuyền, Nhật Trường


Nghe Nhạc Nhật Trường

Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.059 | Lượt tải: 248
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.133 | Lượt tải: 119
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 777 | Lượt tải: 90
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.335 | Lượt tải: 122
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 900 | Lượt tải: 112
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 615 | Lượt tải: 100
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 777 | Lượt tải: 110
Trình bày: Nhật Trường, Họa Mi | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 689 | Lượt tải: 70
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 767 | Lượt tải: 86
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 587 | Lượt tải: 81
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 514 | Lượt tải: 104
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.274 | Lượt tải: 95
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 609 | Lượt tải: 103
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.771 | Lượt tải: 131
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 519 | Lượt tải: 73