Nhat Truong - Nghe Nhạc Nhật Trường Chọn Lọc

Ca sĩ Nhật Trường

Ca sĩ Nhật Trường
Tên thật: Trần Thiện Thanh

Ngày sinh: 1941 - Quốc gia: Việt Nam

Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do

Album Nhật Trường

Người Ở Lại Charlie - Nhật Trường

Người Ở Lại Charlie

Nhật Trường

Trả Lại Em Yêu - Thanh Lan, Nhật Trường

Trả Lại Em Yêu

Thanh Lan, Nhật Trường

Cạn Lời Yêu Dấu - Hương Lan, Nhật Trường

Cạn Lời Yêu Dấu

Hương Lan, Nhật Trường

Mưa Chiều Kỷ Niệm - Thanh Tuyền, Nhật Trường

Mưa Chiều Kỷ Niệm

Thanh Tuyền, Nhật Trường

Lời Tạ Tình - Thanh Tuyền, Nhật Trường

Lời Tạ Tình

Thanh Tuyền, Nhật Trường


Nghe Nhạc Nhật Trường

Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 460 | Lượt tải: 128
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 336 | Lượt tải: 52
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 397 | Lượt tải: 51
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 610 | Lượt tải: 67
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 429 | Lượt tải: 41
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 284 | Lượt tải: 58
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 493 | Lượt tải: 73
Trình bày: Nhật Trường, Họa Mi | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 299 | Lượt tải: 47
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 400 | Lượt tải: 57
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 270 | Lượt tải: 46
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 272 | Lượt tải: 68
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 356 | Lượt tải: 51
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 266 | Lượt tải: 46
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 954 | Lượt tải: 71
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 236 | Lượt tải: 43