Nhat Truong - Nghe Nhạc Nhật Trường Chọn Lọc

Ca sĩ Nhật Trường

Ca sĩ Nhật Trường
Tên thật: Trần Thiện Thanh

Ngày sinh: 1941 - Quốc gia: Việt Nam

Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do

Album Nhật Trường

Người Ở Lại Charlie - Nhật Trường

Người Ở Lại Charlie

Nhật Trường

Trả Lại Em Yêu - Thanh Lan, Nhật Trường

Trả Lại Em Yêu

Thanh Lan, Nhật Trường

Cạn Lời Yêu Dấu - Hương Lan, Nhật Trường

Cạn Lời Yêu Dấu

Hương Lan, Nhật Trường

Mưa Chiều Kỷ Niệm - Thanh Tuyền, Nhật Trường

Mưa Chiều Kỷ Niệm

Thanh Tuyền, Nhật Trường

Lời Tạ Tình - Thanh Tuyền, Nhật Trường

Lời Tạ Tình

Thanh Tuyền, Nhật Trường


Nghe Nhạc Nhật Trường

Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 675 | Lượt tải: 165
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 526 | Lượt tải: 73
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 481 | Lượt tải: 76
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 855 | Lượt tải: 76
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 563 | Lượt tải: 64
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 412 | Lượt tải: 67
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 608 | Lượt tải: 88
Trình bày: Nhật Trường, Họa Mi | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 444 | Lượt tải: 54
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 486 | Lượt tải: 69
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 391 | Lượt tải: 59
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 371 | Lượt tải: 80
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 674 | Lượt tải: 68
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 430 | Lượt tải: 72
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.272 | Lượt tải: 99
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 343 | Lượt tải: 57