Nhat Truong - Nghe Nhạc Nhật Trường Chọn Lọc

Ca sĩ Nhật Trường

Ca sĩ Nhật Trường
Tên thật: Trần Thiện Thanh

Ngày sinh: 1941 - Quốc gia: Việt Nam

Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do

Album Nhật Trường

Người Ở Lại Charlie - Nhật Trường

Người Ở Lại Charlie

Nhật Trường

Trả Lại Em Yêu - Thanh Lan, Nhật Trường

Trả Lại Em Yêu

Thanh Lan, Nhật Trường

Cạn Lời Yêu Dấu - Hương Lan, Nhật Trường

Cạn Lời Yêu Dấu

Hương Lan, Nhật Trường

Mưa Chiều Kỷ Niệm - Thanh Tuyền, Nhật Trường

Mưa Chiều Kỷ Niệm

Thanh Tuyền, Nhật Trường

Lời Tạ Tình - Thanh Tuyền, Nhật Trường

Lời Tạ Tình

Thanh Tuyền, Nhật Trường


Nghe Nhạc Nhật Trường

Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 443 | Lượt tải: 124
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 301 | Lượt tải: 51
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 364 | Lượt tải: 50
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 548 | Lượt tải: 66
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 392 | Lượt tải: 40
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 263 | Lượt tải: 56
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 479 | Lượt tải: 70
Trình bày: Nhật Trường, Họa Mi | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 283 | Lượt tải: 46
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 383 | Lượt tải: 56
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 249 | Lượt tải: 45
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 255 | Lượt tải: 62
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 308 | Lượt tải: 48
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 260 | Lượt tải: 43
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 835 | Lượt tải: 69
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 218 | Lượt tải: 42