Nhat Truong - Nghe Nhạc Nhật Trường Chọn Lọc

Ca sĩ Nhật Trường

Ca sĩ Nhật Trường
Tên thật: Trần Thiện Thanh

Ngày sinh: 1941 - Quốc gia: Việt Nam

Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do

Album Nhật Trường

Người Ở Lại Charlie - Nhật Trường

Người Ở Lại Charlie

Nhật Trường

Trả Lại Em Yêu - Thanh Lan, Nhật Trường

Trả Lại Em Yêu

Thanh Lan, Nhật Trường

Cạn Lời Yêu Dấu - Hương Lan, Nhật Trường

Cạn Lời Yêu Dấu

Hương Lan, Nhật Trường

Mưa Chiều Kỷ Niệm - Thanh Tuyền, Nhật Trường

Mưa Chiều Kỷ Niệm

Thanh Tuyền, Nhật Trường

Lời Tạ Tình - Thanh Tuyền, Nhật Trường

Lời Tạ Tình

Thanh Tuyền, Nhật Trường


Nghe Nhạc Nhật Trường

Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 133 | Lượt tải: 83
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 72 | Lượt tải: 28
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 93 | Lượt tải: 37
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 145 | Lượt tải: 47
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 108 | Lượt tải: 28
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 81 | Lượt tải: 38
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 192 | Lượt tải: 56
Trình bày: Nhật Trường, Họa Mi | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 59 | Lượt tải: 28
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 88 | Lượt tải: 36
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 57 | Lượt tải: 29
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 82 | Lượt tải: 46
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 57 | Lượt tải: 36
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 84 | Lượt tải: 27
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 207 | Lượt tải: 49
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 48 | Lượt tải: 29