Nhat Truong - Nghe Nhạc Nhật Trường Chọn Lọc

Ca sĩ Nhật Trường

Ca sĩ Nhật Trường
Tên thật: Trần Thiện Thanh

Ngày sinh: 1941 - Quốc gia: Việt Nam

Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do

Album Nhật Trường

Người Ở Lại Charlie - Nhật Trường

Người Ở Lại Charlie

Nhật Trường

Trả Lại Em Yêu - Thanh Lan, Nhật Trường

Trả Lại Em Yêu

Thanh Lan, Nhật Trường

Cạn Lời Yêu Dấu - Hương Lan, Nhật Trường

Cạn Lời Yêu Dấu

Hương Lan, Nhật Trường

Mưa Chiều Kỷ Niệm - Thanh Tuyền, Nhật Trường

Mưa Chiều Kỷ Niệm

Thanh Tuyền, Nhật Trường

Lời Tạ Tình - Thanh Tuyền, Nhật Trường

Lời Tạ Tình

Thanh Tuyền, Nhật Trường


Nghe Nhạc Nhật Trường

Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 931 | Lượt tải: 207
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 778 | Lượt tải: 94
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 690 | Lượt tải: 79
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.122 | Lượt tải: 102
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 786 | Lượt tải: 97
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 524 | Lượt tải: 83
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 697 | Lượt tải: 92
Trình bày: Nhật Trường, Họa Mi | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 588 | Lượt tải: 65
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 672 | Lượt tải: 77
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 508 | Lượt tải: 70
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 420 | Lượt tải: 92
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 957 | Lượt tải: 84
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 506 | Lượt tải: 81
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.485 | Lượt tải: 112
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 429 | Lượt tải: 60