Nhat Truong - Nghe Nhạc Nhật Trường Chọn Lọc

Ca sĩ Nhật Trường

Ca sĩ Nhật Trường
Tên thật: Trần Thiện Thanh

Ngày sinh: 1941 - Quốc gia: Việt Nam

Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do

Album Nhật Trường

Người Ở Lại Charlie - Nhật Trường

Người Ở Lại Charlie

Nhật Trường

Trả Lại Em Yêu - Thanh Lan, Nhật Trường

Trả Lại Em Yêu

Thanh Lan, Nhật Trường

Cạn Lời Yêu Dấu - Hương Lan, Nhật Trường

Cạn Lời Yêu Dấu

Hương Lan, Nhật Trường

Mưa Chiều Kỷ Niệm - Thanh Tuyền, Nhật Trường

Mưa Chiều Kỷ Niệm

Thanh Tuyền, Nhật Trường

Lời Tạ Tình - Thanh Tuyền, Nhật Trường

Lời Tạ Tình

Thanh Tuyền, Nhật Trường


Nghe Nhạc Nhật Trường

Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 3.566 | Lượt tải: 618
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 3.387 | Lượt tải: 294
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.256 | Lượt tải: 144
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 2.319 | Lượt tải: 190
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.626 | Lượt tải: 233
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.140 | Lượt tải: 182
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.282 | Lượt tải: 197
Trình bày: Nhật Trường, Họa Mi | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.223 | Lượt tải: 131
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.275 | Lượt tải: 167
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.089 | Lượt tải: 131
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.031 | Lượt tải: 221
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 2.625 | Lượt tải: 186
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.065 | Lượt tải: 170
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 2.757 | Lượt tải: 219
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.068 | Lượt tải: 150

hit counter