Nhat Truong - Nghe Nhạc Nhật Trường Chọn Lọc

Ca sĩ Nhật Trường

Ca sĩ Nhật Trường
Tên thật: Trần Thiện Thanh

Ngày sinh: 1941 - Quốc gia: Việt Nam

Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do

Album Nhật Trường

Người Ở Lại Charlie - Nhật Trường

Người Ở Lại Charlie

Nhật Trường

Trả Lại Em Yêu - Thanh Lan, Nhật Trường

Trả Lại Em Yêu

Thanh Lan, Nhật Trường

Cạn Lời Yêu Dấu - Hương Lan, Nhật Trường

Cạn Lời Yêu Dấu

Hương Lan, Nhật Trường

Mưa Chiều Kỷ Niệm - Thanh Tuyền, Nhật Trường

Mưa Chiều Kỷ Niệm

Thanh Tuyền, Nhật Trường

Lời Tạ Tình - Thanh Tuyền, Nhật Trường

Lời Tạ Tình

Thanh Tuyền, Nhật Trường


Nghe Nhạc Nhật Trường

Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.323 | Lượt tải: 285
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.673 | Lượt tải: 168
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 874 | Lượt tải: 112
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.529 | Lượt tải: 139
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.021 | Lượt tải: 142
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 756 | Lượt tải: 133
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 870 | Lượt tải: 138
Trình bày: Nhật Trường, Họa Mi | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 818 | Lượt tải: 87
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 880 | Lượt tải: 117
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 699 | Lượt tải: 99
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 596 | Lượt tải: 128
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.676 | Lượt tải: 115
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 699 | Lượt tải: 121
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 2.067 | Lượt tải: 159
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 601 | Lượt tải: 94