Nhat Truong - Nghe Nhạc Nhật Trường Chọn Lọc

Ca sĩ Nhật Trường

Ca sĩ Nhật Trường
Tên thật: Trần Thiện Thanh

Ngày sinh: 1941 - Quốc gia: Việt Nam

Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do

Album Nhật Trường

Người Ở Lại Charlie - Nhật Trường

Người Ở Lại Charlie

Nhật Trường

Trả Lại Em Yêu - Thanh Lan, Nhật Trường

Trả Lại Em Yêu

Thanh Lan, Nhật Trường

Cạn Lời Yêu Dấu - Hương Lan, Nhật Trường

Cạn Lời Yêu Dấu

Hương Lan, Nhật Trường

Mưa Chiều Kỷ Niệm - Thanh Tuyền, Nhật Trường

Mưa Chiều Kỷ Niệm

Thanh Tuyền, Nhật Trường

Lời Tạ Tình - Thanh Tuyền, Nhật Trường

Lời Tạ Tình

Thanh Tuyền, Nhật Trường


Nghe Nhạc Nhật Trường

Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.183 | Lượt tải: 265
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.510 | Lượt tải: 141
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 828 | Lượt tải: 101
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.459 | Lượt tải: 133
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 963 | Lượt tải: 116
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 692 | Lượt tải: 112
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 835 | Lượt tải: 111
Trình bày: Nhật Trường, Họa Mi | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 780 | Lượt tải: 78
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 848 | Lượt tải: 95
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 644 | Lượt tải: 89
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 549 | Lượt tải: 121
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.545 | Lượt tải: 107
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 666 | Lượt tải: 109
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 1.950 | Lượt tải: 145
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 556 | Lượt tải: 91