Nhat Truong - Nghe Nhạc Nhật Trường Chọn Lọc

Ca sĩ Nhật Trường

Ca sĩ Nhật Trường
Tên thật: Trần Thiện Thanh

Ngày sinh: 1941 - Quốc gia: Việt Nam

Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do

Album Nhật Trường

Người Ở Lại Charlie - Nhật Trường

Người Ở Lại Charlie

Nhật Trường

Trả Lại Em Yêu - Thanh Lan, Nhật Trường

Trả Lại Em Yêu

Thanh Lan, Nhật Trường

Cạn Lời Yêu Dấu - Hương Lan, Nhật Trường

Cạn Lời Yêu Dấu

Hương Lan, Nhật Trường

Mưa Chiều Kỷ Niệm - Thanh Tuyền, Nhật Trường

Mưa Chiều Kỷ Niệm

Thanh Tuyền, Nhật Trường

Lời Tạ Tình - Thanh Tuyền, Nhật Trường

Lời Tạ Tình

Thanh Tuyền, Nhật Trường


Nghe Nhạc Nhật Trường

Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 353 | Lượt tải: 112
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 225 | Lượt tải: 45
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 308 | Lượt tải: 47
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 449 | Lượt tải: 62
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 320 | Lượt tải: 37
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 229 | Lượt tải: 50
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 421 | Lượt tải: 68
Trình bày: Nhật Trường, Họa Mi | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 228 | Lượt tải: 42
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 297 | Lượt tải: 52
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 205 | Lượt tải: 40
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 206 | Lượt tải: 59
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 227 | Lượt tải: 47
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 190 | Lượt tải: 40
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 650 | Lượt tải: 65
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 172 | Lượt tải: 37