Nhat Truong - Nghe Nhạc Nhật Trường Chọn Lọc

Ca sĩ Nhật Trường

Ca sĩ Nhật Trường
Tên thật: Trần Thiện Thanh

Ngày sinh: 1941 - Quốc gia: Việt Nam

Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do

Album Nhật Trường

Người Ở Lại Charlie - Nhật Trường

Người Ở Lại Charlie

Nhật Trường

Trả Lại Em Yêu - Thanh Lan, Nhật Trường

Trả Lại Em Yêu

Thanh Lan, Nhật Trường

Cạn Lời Yêu Dấu - Hương Lan, Nhật Trường

Cạn Lời Yêu Dấu

Hương Lan, Nhật Trường

Mưa Chiều Kỷ Niệm - Thanh Tuyền, Nhật Trường

Mưa Chiều Kỷ Niệm

Thanh Tuyền, Nhật Trường

Lời Tạ Tình - Thanh Tuyền, Nhật Trường

Lời Tạ Tình

Thanh Tuyền, Nhật Trường


Nghe Nhạc Nhật Trường

Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 145 | Lượt tải: 85
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 73 | Lượt tải: 30
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 115 | Lượt tải: 39
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 160 | Lượt tải: 49
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 118 | Lượt tải: 30
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 117 | Lượt tải: 41
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 202 | Lượt tải: 57
Trình bày: Nhật Trường, Họa Mi | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 73 | Lượt tải: 29
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 92 | Lượt tải: 37
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 66 | Lượt tải: 32
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 101 | Lượt tải: 50
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 73 | Lượt tải: 38
Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 88 | Lượt tải: 31
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 247 | Lượt tải: 50
Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 80 | Lượt tải: 30