Nhạc Trữ Tình - Nghe Nhạc Trữ Tình Tuyển Chọn

Album Nhạc Trữ Tình

Bài hát Nhạc Trữ Tình

Trình bày: Như Quỳnh | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 14.293 | Lượt tải: 6.609
Trình bày: Như Quỳnh | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 6.008 | Lượt tải: 3.124
Trình bày: Như Quỳnh | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 4.697 | Lượt tải: 2.345
Trình bày: Như Quỳnh | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 2.023 | Lượt tải: 943
Trình bày: Như Quỳnh | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 3.155 | Lượt tải: 1.293
Trình bày: Như Quỳnh | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 2.956 | Lượt tải: 1.210
Trình bày: Như Quỳnh, Lâm Thúy Vân, Mạnh Đình | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 3.379 | Lượt tải: 1.370
Trình bày: Như Quỳnh | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 2.392 | Lượt tải: 1.145
Trình bày: Như Quỳnh, Gia Huy | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 2.117 | Lượt tải: 799
Trình bày: Như Quỳnh | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 2.096 | Lượt tải: 729
Trình bày: Như Quỳnh | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.929 | Lượt tải: 734
Trình bày: Như Quỳnh | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 2.082 | Lượt tải: 640
Trình bày: Như Quỳnh | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.840 | Lượt tải: 741
Trình bày: Như Quỳnh, Quốc Khanh | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1.866 | Lượt tải: 652
Trình bày: Như Quỳnh, Thành An | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 2.962 | Lượt tải: 770